TravelCentre

Sözleşme koşullari ve diğer önemli bildirimler - Turkey (Turkish)

Back Print

SÖZLEŞME KOŞULLARI VE DİĞER ÖNEMLİ BİLDİRİMLER

NİHAİ VARIŞ YERİYLE SONLANACAK VEYA KALKIŞ ÜLKESİ HARİCİNDE BİR ÜLKEDE DURAKLAMA YAPILACAK SEYAHATLERDE YOLCULARA, -SEYAHATİN HERHANGİ BİR ÜLKEDEKİ KISMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE- TÜM SEYAHATİN MONTREAL KONVANSİYONU VEYA SELEFİ KONUMUNDAKİ (TADİL EDİLMİŞ HALİ DE DAHİL) VARŞOVA KONVANSİYONU (VARŞOVA KONVANSİYONU SİSTEMİ) OLARAK BİLİNEN ULUSLARARASI ANTLAŞMALARA TABİ OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMEKTEDİR. BU YOLCULAR İÇİN, GEÇERLİ HERHANGİ BİR TARİFEDE YER ALAN ÖZEL TAŞIMA SÖZLEŞMELERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULANACAK İLGİLİ ANLAŞMA TAŞIYICININ SORUMLULUĞUNU DÜZENLEDİĞİ GİBİ BU SORUMLULUĞA SINIR GETİRMEKTEDİR.

 

Sınırlı Sorumluluk BİLDİRİMİ

 

Yolculuğunuz, Montreal Konvansiyonu veya Varşova Konvansiyonu sistemine tabi olabilir ve bu Konvansiyonlar, vefat veya bedeni yaralanma, bagajda meydana gelecek zarar veya hasar ve gecikmeler karşısında havayolu şirketlerinin yükümlülüklerini sınırlandırabilir.

 

Montreal Konvansiyonunun geçerli olduğu hallerde, sınırlı sorumluluk aşağıdaki gibi düzenlenecektir:

 

 1. Vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili maddi bir sınır bulunmamaktadır.
 2. Bagajın imha olması, ziyana veya zarara uğraması veya gecikmesi halinde, çoğu durumda yolcu başına 1.288 Özel Çekme Hakkı (SDR) (yaklaşık 1.500 EURO; 1.700 US$)
 3. Yolculuğunuzdaki gecikmeden kaynaklanan zararlar söz konusu ise, çoğu durumda yolcu başına 5.346 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 6.600 EURO; 7.300 US$).

 

889/2002 no’lu Avrupa Topluluğu Yönetmeliğine göre, Avrupa Topluluğu havayolu şirketlerinin, yolcular için gerçekleştirdikleri tüm taşıma, bagajlar içinse sadece havayoluyla yapılan taşımalarda Montreal Konvansiyonu sınırlarının hükümlerini uygulamasını şart koşmaktadır. Avrupa Topluluğu dışındaki ülkelerin taşıyıcılarının çoğu, yolcuların ve bagajlarının taşınmasıyla ilgili olarak Montreal Konvansiyonu sınırlarını uygulamaya koymuştur.

 

Varşova Konvansiyonu sisteminin geçerli olduğu durumlarda, aşağıdaki sınırlı sorumluluk hükümleri uygulanabilir:

 

 1. Konvansiyon ek Lahey Protokolü’nün uygulanması halinde, vefat veya bedeni yaralanmayla ilgili olarak 16.600 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20.000 EURO; 20.000 US$) veya sadece Varşova Konvansiyonu’nun uygulanması halinde, 8.300 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 10.000 EURO; 10.000US$). Çoğu taşıyıcı firma, bu sınırlardan tamamen ve gönüllü olarak feragat etmiştir; ABD yönetmeliklerine göre, ABD sınırları içerisinde kalan kabul edilmiş bir durma noktasına, veya bu noktadan veya bu noktayı da içerecek şekilde yapılan seyahatlerde sınır 75.000 US$’dan düşük olamaz.
 2. Kontrolden geçmiş bagaj için zarar, ziyan veya gecikme durumunda kg başına 17 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 20 EURO; 20 US$) ve kontrolden geçmemiş bagaj için 332 Özel Çekme Hakkı (yaklaşık 400 EURO; 400 US$).
 3. Taşıyıcı, gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı yükümlü olabilir.

 

Seyahatiniz için geçerli olan sınırlarla ilgili olarak taşıyıcı firmadan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Seyahatinize farklı taşıyıcılarla yapılan seyahatler dahilse, geçerli olan sınırlı sorumluluk çerçevesine dair bilgi almak için her bir taşıyıcıyla irtibata geçmelisiniz.

 

Seyahatinizin hangi Konvansiyona tabi olduğuna bakmaksızın, check-in işlemi sırasında bagajınızın değerine dair özel bir beyanda bulunarak ve geçerli olan ek bir ücret ödeyerek zarar, ziyan veya gecikme durumlarında daha yüksek bir sorumluluk sınırından yararlanabilirsiniz. Bir başka seçenek olarak ise, bagajınızın değeri, geçerli sorumlu sınırlılık seviyesini aşıyorsa, seyahate çıkmadan önce tüm bagajınızı sigortalamalısınız.

 

Dava için zaman aşımı süresi: Tazminat istemiyle herhangi bir mahkemede dava açmak isterseniz, söz konusu davayı, uçağın varış tarihinden veya uçağın varmış olması gereken tarihten itibaren iki yıl içerisinde açmalısınız. Bagaj talepleri: Hasar durumunda, kontrolden geçmiş bagajın alınmasından itibaren 7 gün içerisinde taşıyıcıya yazılı bildirim verilmelidir; gecikmeler söz konusu olduğunda ise bagajın yolcuya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içerisinde talepte bulunmalısınız.

 

Referans Yoluyla Dahil Edilen Sözleşme Şartlarının Bildirimi

 

 1. Uluslararası, yurtiçi veya uluslararası seyahatin yurtiçindeki kısmına ait bir seyahatte size havayoluyla taşıma hizmeti veren taşıyıcıyla yapacağınız taşıma sözleşmeniz, işbu bildirime; taşıyıcının bildirimine veya makbuzuna ve taşıyıcının kendi şartlarına ve koşullarına (Koşullar), ilgili kural, yönetmelik ve sözleşmelere (Yönetmelikler) ve geçerli her türlü tarifeye tabidir.
 2. Taşıma işleminiz birden fazla taşıyıcı tarafından gerçekleştirilecekse, her bir taşıyıcı farklı Koşul, Yönetmelik ve geçerli tarifeye tabi olabilir.
 3. Her bir taşıyıcının Koşulları, Yönetmelikleri ve geçerli tarifeleri, bu bildirimle, taşıma sözleşmenize atfen dahil edilip ayrılmaz bir parçası olmaktadır.
 4. Koşullara, sadece sayılacaklarla sınırlı kalmamak kaydıyla, aşağıdakiler dahildir:
  • Yolcuların vefatı veya bedenen yaralanmaları halinde taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları
  • Kırılabilir veya bozulabilir mallar da dahil olmak üzere, mal ve bagajın kaybolması, hasar görmesi veya gecikmesine ilişkin taşıyıcının sorumluluğuna dair koşullar ve bu sorumluluğun sınırları
  • Bagaj için daha yüksek bir değerin beyan edilmesine ve varsa ek ücretlerin ödenmesine dair kurallar
  • Taşıyıcıya ait ekipman veya hizmet tedarikinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere, taşıyıcının acenteleri, hizmetlileri ve temsilcilerinin eylemlerine taşıyıcının koşullarının ve sınırlı sorumluluğunun uygulanması
  • Yolcuların taşıyıcı aleyhine talepte bulunmaları veya dava açmaları için izin verilen süre de (zamanaşımı süresi) dahil olmak üzere taleplerle ilgili kısıtlamalar
  • Tekrar onaylama veya rezervasyonlara dair kurallar; check-in zamanları, havayoluyla taşıma hizmetlerinin kullanımı, süresi ve geçerliliği ile taşıyıcının taşımayı reddetme hakkı
  • Uçuş tarifelerindeki değişiklikler, alternatif taşıyıcıların veya uçakların devreye sokulması, uçuş rotasının yeniden belirlenmesi de dahil olmak üzere taşıyıcının bir hizmeti yerine getirememesi veya getirmekte gecikmesi neticesindeki hakları ve sınırlı sorumluluğu ile (yürürlükteki kanunlar uyarınca zorunlu olduğu durumlarda) taşıma işlemini yapacak taşıyıcının veya ikame uçağın kimliğini yolculara açıklaması yükümlülüğü
  • Taşıyıcının, yürürlükteki yasalara riayet etmeyen veya gereken seyahat belgelerinin tümünü ibraz etmeyen yolcuları taşımayı reddetme hakkı
 5. Taşıyıcının taşıma işlemine dair bilet satışı yapılan yerlerde taşıma sözleşmeniz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sözleşmenin bir kopyasını nasıl temin edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler çoğu taşıyıcının web sitelerinde bulunmaktadır. Yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli olması halinde, taşıma sözleşmenizin tam metnini taşıyıcının havalimanında ve satış bürolarında inceleme hakkına sahip olduğunuz gibi sözleşmenin bir kopyasını, ilgili taşıyıcıdan ücretsiz talep ederek tarafınıza postayla veya başka bir teslim şekliyle gönderilmesini isteyebilirsiniz.
 6. Taşıyıcının başka bir taşıyıcıya ait havayoluyla taşıma hizmeti satışında bulunduğu veya başka bir taşıyıcıya ilişkin bagajı kontrol etmesi halinde, bu işlemleri sadece diğer taşıyıcının acentesi sıfatıyla yapabilir.

 

PASAPORT VE VİZE GİBİ LÜZUMLU SEYAHAT BELGELERİNİZİN TÜMÜ YANINIZDA DEĞİLSE SEYAHAT EDEMEZSİNİZ.

 

HÜKÜMETLER TAŞIYICINIZDAN YOLCU VERİLERİNE ERİŞİM İZNİ VERMELERİNİ VEYA BUNLARA DAİR BİLGİ SUNMALARINI İSTEYEBİLİR.

 

UÇAĞA ALINMAMA: Kimi zaman uçuşlarda çifte rezervasyon yapılabilmektedir; böyle bir durumda rezervasyonunuz teyitli olsa dahi, küçük de olsa, uçuşunuz için koltuk bulamama riskiniz vardır. Çoğu durumda, isteğiniz dışında uçağa alınmamanız halinde tazminat talep edebilirsiniz. Yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olması halinde, taşıyıcı, kişileri istekleri dışında uçağa almama kararı vermeden önce, gönüllü yolcular aramalıdır. Uçağa alınmama tazminatının (UAT) ödenmesine ilişkin kuralların tümü ile taşıyıcınızın uçağa alma önceliklerine dair bilgiler için taşıyıcınızla görüşmeniz tavsiye edilir.

 

BAGAJ: Farklı tür eşyalar, ederinden daha fazla değere sahip olarak beyan edilebilir. Taşıyıcı, kırılabilir, değerli veya bozulabilir eşyalar için özel kurallar uygulayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Kontrol Edilen Bagaj: Taşıyıcı, kontrol edilmiş bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Taşıyıcı, sınıf ve/veya rota itibariyle farklılık gösterecek şekilde, bu limiti kendisi belirleyecektir. Taşıyıcı, ücretsiz limitin üzerine çıkan kontrol edilmiş bagaj için ekstra ücret alabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Kabin (Kontrol Edilmemiş) Bagajı: Taşıyıcı, kendisi tarafından belirlenmek ve sınıf, rota ve/veya uçak tipi itibariyle farklılık göstermek üzere, kontrol edilmemiş (kabin) bagajlar için belli bir limite kadar ücret almayabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz. Seyahatiniz sırasındaki bagaj taşımasını birden fazla taşıyıcı gerçekleştiriyorsa, her bir taşıyıcı (hem kontrol edilmiş hem de kabin bagajları için) farklı kurallar uygulayabilir. ABD SEYAHATLERİNE ÖZEL BAGAJA DAİR SINIRLI SORUMLULUK: Tümüyle ABD sınırları içerisindeki noktalar arasında gerçekleştirilen yurtiçi seyahatlerde, federal kurallar taşıyıcının bagaja dair sorumluluğunun sınırının, yolcu başına en az 3,500.00 US$ veya 254.5. sayılı CFR’nin 14. maddesi uyarınca şu an için geçerli olan tutar olmasını öngörmektedir.

 

CHECK-IN ZAMANLARI. Yolculuk programı / makbuzunda gösterilen zaman uçağın kalkış zamanıdır. Uçak kalkış zamanı, check-in işlemlerini tamamlamanız gereken veya uçağa binmek üzere hazır olmanız gereken zaman ile aynı değildir. Geç kalmanız halinde taşıyıcınız sizi taşımayı reddedebilir. Taşıyıcınız tarafından bildirilen check-in zamanları, yolcuların seyahat için kabul edilecekleri en geç saattir; taşıyıcınız tarafından bildirilen uçağa biniş zamanları, yolcuların uçağa binmek üzere hazır olmaları gereken en geç saattir.

 

TEHLİKELİ MALLAR (TEHLİKELİ MALZEMELER): Emniyet açısından, tehlikeli mallar, açıkça izin verilen durumlar haricinde, kontrol edilmiş veya kabin (kontrol edilmemiş) bagaj içerisine konmamalıdır. Tehlikeli mallar, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla, sıkıştırılmış gazlar, aşındırıcı maddeler, patlayıcılar, yanıcı sıvı ve katı maddeler, radyoaktif materyaller, oksidasyona yol açan materyaller, zehirler, enfekte edici maddeler ve kendi bünyesinde alarm takılı evrak çantalarıdır. Güvenlik nedenleri dolayısıyla birtakım diğer kısıtlamalar da uygulanabilir. Durumu taşıyıcınızla kontrol ediniz.

 

TEHLİKELİ MALLAR
Taşıyıcınıza danışmadan önce, aşağıda resmi verilen

eşyaları paketlemeyin veya uçakta taşımayın.

 KENDİNİZİN VEYA DİĞER YOLCULARIN EMNİYETİNİ TEHLİKEYE ATMAYIN.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TAŞIYICINIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

Çeviriler ve seyahatle ilgili faydalı diğer bilgilere IATA web sitesinden ulaşabilirsiniz:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm