TravelCentre

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА И ДРУГИ ВАЖНИ УВЕДОМЛЕНИЯ - Bulgaria (Bulgarian)

Back Print

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА И ДРУГИ ВАЖНИ УВЕДОМЛЕНИЯ

 

ПЪТНИЦИТЕ, КОИТО ПЪТУВАТ ДО ЕДИН КРАЕН ПУНКТ ИЛИ СПИРАТ В ДЪРЖАВА РАЗЛИЧНА ОТ ТАЗИ НА ТРЪГВАНЕТО, СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА ДОГОВОРА ИЗВЕСТЕН КАТО МОНРЕАЛСКА КОНВЕНЦИЯ ИЛИ ПРЕДШЕСТВАЩАТА ВАРШАВСКА КОНВЕНЦИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЦЯЛОТО ИМ ПЪТУВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСЯКА ОТСЕЧКА ИЗЦЯЛО ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА НА ТРЪГВАНЕ ИЛИ ПРИСТИГАНЕ. ЗА ТЕЗИ ПЪТНИЦИ, ПРИЛОЖИМАТА КОНВЕНЦИЯ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕВОЗ, ВКЛЮЧЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ТАРИФАТА, ПРЕДВИЖДАТ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА.  

 

Уведомление за ограничение на отговорността

 

Разпорежданията на Монреалската  или  Варшавската Конвенции, в зависимост от това коя от тях е приложима,  могат да ограничат отговорността на авиопревозвачите в случай на смърт, телесна повреда, загуба или повреда на багаж, закъснение на полета.

 

В случай, че Монреалската Конвенция е приложима, отговорността на превозвача е ограничена както следва:

 

 1. Няма ограничения  в размера на обезщетението, в случай на смърт или телесна повреда на пътник.
 2. Лимита на отговорност в случай на загуба, повреда или закъснение на багажа е приблизително 1,288 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 1500 / US $1700  на пътник в повечето случаи. 
 3. Лимита на отговорност в случай на вреда, причинена в резултат от закъснение на полети е 5,346 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 6600/ US $7300)

 

Директива на Европейската Комисия № 889/2002 задължава авиопревозвачите от Европейския Съюз да прилагат разпорежданията на Монреалската Конвенция  спрямо всички пътници и техните багажи, превозени по въздух. Много от  авиопревозвачите регистрирани извън Европейския Съюз също са взели решение да прилагат разпорежданията на Монреалската Конвенция.

 

В случай, че Варшавската Конвенция е приложима, отговорността на превозвача е ограничена както следва:

 

 1. 16,600 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 20,000; US $20,000)  в случай на смърт или телесна повреда на пътник, ако Протокола от Хага е приложим към Конвенцията или 8,300 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 10,000; US $10,000,  ако само Варшавската Конвенция е приложима.  Много от превозвачите изцяло са премахнали тези ограничения.  Според законодателството на САЩ, за пътниците, които пътуват за/от САЩ или пътуването им включва кацане в САЩ, обезщетението е в размер на минимум US$ 75 000.
 2. 17 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 20; US $20) за килограм загубен или повреден или закъснял регистриран багаж и 332 Специални Права на Тираж (приблизително EUR 400; US$400) за нерегистриран багаж.
 3. Превозвача може да бъде отговорен и за вреди причинени поради закъснение.

 

Допълнителна информация относно размера на обезщетенията валидни за предстоящото пътуване можете да получите от Вашия превозвач. Ако Вашето пътуване включва превоз от различни превозвачи, необходимо е да се свържете със всеки отделен превозвач,  за да получите информация за приложимите ограничения в отговорността.

 

Независимо коя Конвенция е приложима за Вашето пътуване, Вие можете да получите по-голямо обезщетение за загубен, повреден или закъснял багаж като попълните декларация за стойността на багажа в момента на регистрирането му и заплатите допълнителната такса, приложима в случая. Освен това, в случай че стойността на багажа превишава приложимите ограничения в размера на обезщетението, е препоръчително да застраховате багажа си преди пътуването.

 

 

Срокове за предявяване на иск: Всеки съдебен иск за нанесена щета трябва да бъде внесен в съда в рамките на 2 години от датата на пристигане на самолета или от датата, на която е трябвало да пристигне. 

Претенции по превоза на багаж: Писмено уведомление до превозвача трябва да бъде внесено до 7 дни от получаването на повредения багаж, а в случай на закъснение – до 21 дни от датата, на която багажът е получен от пътника.

 

Условия, явяващи се част от договора

 

 1. Договорът  за превоз, сключен с превозвача, който Ви предоставя  международен или вътрешен превоз, или международен превоз с вътрешна отсечка, е обект на настоящите условия.
 2. Ако вашия превоз се извършва от повече от един превозвач, различни  условия,  тарифи  и  регулации могат да бъдат приложими за всеки отделен превозвач.
 3. Условията,  тарифите  и  регулациите на отделните превозвачи се явяват  като непроменима част от договора Ви за превоз.
 4. Условията могат да включват следните ограничения:

 

  • Условия и ограничения на отговорността на превозвача, в случай на телесна повреда или смърт на пътник.
  • Условия и ограничения на отговорността на превозвача, в случай на на загуба, повреда или закъснение на стоки и багаж, включително чупливи и нетрайни стоки.
  • Правила за деклариране на по-висока стойност на багажа, както и за заплащане на допълнителна такса приложима в този случай.
  • Прехвърляне на условията и ограниченията на отговорността върху агентите, служителите и представителите на превозвача, включително върху всеки субект предоставящ стоки и услуги на превозвача.
  • Ограничения на претенциите, включително срокове, в рамките на които пътникът трябва да предяви своите претенции към превозвача или да заведе дело в съда.
  • Правила за препотвърждаване на резервации; необходимо време за регистрация; употребата, продължителността и валидността на транспортната услуга; правото на превозвача да откаже превоз.
  • Правата на превозвача  и ограниченията в отговорността на превозвача в случай на закъснение или отмяна на полет, включително промяна в разписанието, превоз с алтернативен превозвач или самолет, премаршрутиране, както и задължението на превозвача да предостави на пътниците информация за опериращия превозвач или самолет.
  • Правото на превозвача да откаже превоз на пътници, които нарушават приложимите закони или не представят всички необходими документи.

 

 1. Можете да получите повече информация за условията на договора Ви за превоз, както и да разберете как да получите копие от него, от местата, където се продават билети на Вашия авиопревозвач. Много от превозвачите са публикували тази информация на своята уеб страница. Когато е необходимо, според приложимия закон, имате право да проверите пълния текст на договора Ви за превоз в някой от офисите на авиокомпанията, както и безплатно да получите копие по електронната поща  или по друг начин за разпространение.
 2. Ако даден превозвач продава транспортни услуги или регистрира багаж за  полет на друг превозвач, то първият  се явява единствено като агент на втория.

 

НЕ МОЖЕТЕ ДА ПЪТУВАТЕ АКО НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ВСИЧКИ  НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ (ПАСПОРТ ИЛИ ЛИЧНА КАРТА, ВИЗА)

 

ВЛАСТИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ ВАШИЯ ПРЕВОЗВАЧ ДА ПРЕДСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  ИЛИ ДА ПОИСКАТ ДОСТЪП ДО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТКАЗАН ПРЕВОЗ: Възможно е за Вашия полет да са продадени повече билети от броя на наличните седалки в самолета. В резултат съществува незначителна вероятност за липса на свободни места в самолета, въпреки че притежавате потвърдена резервация. В повечето случаи, ако принудително Ви откажат превоз, трябва да получите компенсация. Когато е необходимо, според приложимия закон, превозвачът трябва да потърси пътници, които доброволно да се откажат да пътуват (с този полет), преди принудително да откаже превоз на даден пътник.

Поискайте от Вашия превозвач правилата за изплащане на компенсации в случай на отказан превоз, както и приоритетите на превозвача за допускане на борда в такива случаи.

 

БАГАЖ:  Превозвачите прилагат различни правила за превоз на чупливи, ценни или нетрайни стоки. Поискайте допълнителна информация от Вашия превозвач.

Регистриран Багаж: Превозвачите разрешават безплатен превоз на регистриран багаж като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута). Превозвачите прилагат допълнителни такси в случай на превишение на разрешените килограми. Поискайте допълнителна информация от Вашия превозвач.

Ръчен багаж:  Превозвачите разрешават безплатен превоз на ръчен багаж, като разрешеното тегло варира в зависимост от класата и/или дестинацията (маршрута).

Препоръчително е да носите минимално количество ръчен багаж. Поискайте допълнителна информация от Вашия превозвач. Ако за Вашето пътуване използвате повече от един превозвач,  възможно е всеки един от тях да прилага различни правила за превоз на багаж, включително за регистрирания такъв. СПЕЦИАЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ, КАСАЕЩИ БАГАЖА, ПРИ ПЪТУВАНЕ В САЩ: При пътуване изцяло във вътрешността на САЩ, федералните правила изискват обезщетението от страна на превозвача да бъде в размер на минимум USD 3,500.00 на пътник или сумата определена в точка 14 от Федерална Наредба 254.5.

 

ВРЕМЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. Часът показан в разпечатката на Вашата резервация е часът на излитане на самолета. Часът на излитане се различава от часа за регистрация за съответния полет или часа, в който трябва да се явите за отвеждане към самолета.

Превозвачът Ви може да откаже превоза ако се явите със закъснение.

Часът за регистрация, посочен от превозвача е най-късния час, в който можете да се регистрирате, за да Ви допуснат на борда на самолета; часът за отвеждане към самолета,  посочен от превозвача е най-късния час, в който трябва  да се явите на изхода за отвеждане към самолета.

 

ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ. С цел безопасност, опасни предмети не трябва да се поставят в регистрирания или ръчния багаж, с изключение на случаите, когато тези предмети са придружени със специално разрешително. Опасните предмети включват:

сгъстени газове, разяждащи субстанции, експлозиви, запалителни течности и твърди субстанции, радиоактивни материали, оксидиращи материали, отрови, заразни субстанции и куфари с инсталирана аларма. С цел по-висока сигурност, могат да се прилагат и други ограничения . Поискайте допълнителна информация от Вашия превозвач.

 

ОПАСНИ ПРЕДМЕТИ

 

Не поставяйте в ръчния си багаж и не носете със себе си на борда на самолета изобразените предмети преди да  се консултирате с Вашия превозвач.

 

 

 

НЕ ЗАСТРАШАВАЙТЕ ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ТАЗИ НА ДРУГИТЕ ПЪТНИЦИ

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВАШИЯ ПРЕВОЗВАЧ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Преводи и друга полезна информация можете да намерите уеб страницата на ИАТА:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm