TravelCentre

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK - Hungary (Hungarian)

Back Print

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

 

HA A RENDELTETÉSI HELY, VAGY AZ UTAZÁS SORÁN ÉRINTETT LESZÁLLÓHELY NEM AZ INDULÁSI ORSZÁG TERÜLETÉN VAN, A FUVAROZÁS TELJES EGÉSZE, BELEÉRTVE AZ ÉRINTETT LESZÁLLÓHELYET IS, A MONTREÁLI EGYEZMÉNY VAGY ENNEK ELŐDJE, A VARSÓI EGYEZMÉNY ÉS ANNAK  MÓDOSÍTÁSAI (AZ ÚN. VARSÓI EGYEZMÉNY RENDSZER) HATÁLYA ALÁ TARTOZHAT.  AZ ILYEN UTASOK ESETÉBEN A VONATKOZÓ SZERZŐDÉS, BELEÉRTVE AZ ALKALMAZANDÓ TARIFÁLIS SZABÁLYOKAT MÉRVADÓ ÉS  KORLÁTOZHATJA A FUVAROZÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉT.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL

 

Az Ön útja a Montreáli vagy Varsói Egyezmény hatálya alá tartozik; ezek a nemzetközi egyezmények határozzák meg, illetve esetenként korlátozzák a fuvarozók kártérítési kötelezettségét haláleset, egészségkárosodás, poggyász elvesztése vagy sérülés, illetve járatkésés esetén.

 

A Montreáli Egyezmény hatálya esetén a kárfelelősség felső határa az alábbiak szerint alakul:

 1. Haláleset vagy személyi sérülés esetén nincs felelősségi korlátozás.
 2. Poggyász sérülése, elvesztése vagy késedelme esetén utasonként 1288 SDR-re (kb 1 500 EUR vagy 1 700 USD) korlátozódik.
 3. Az utazási késedelemből eredő károk esetében utasonként 5346 SDR-re korlátozódik (kb. 6 600 EUR vagy 7 300 USD).

 

A 889/2002/EK Rendelet alapján az Európai Unió fuvarozói a Montreáli Egyezményben meghatározott felelősségi szabályokat kötelesek alkalmazni az általuk légi úton szállított utasok és poggyászaik vonatkozásában. Számos, az Európai Unión kívüli fuvarozó is ezen egyezményt alkalmazza az utasokkal és poggyászaikkal kapcsolatos felelősség tekintetében.

 

A Varsói Egyezmény hatálya esetén az anyagi felelősségvállalás felső határa a következő lehet:

 1. Személyi sérülésnél vagy halálesetnél, amennyiben az Egyezményhez csatolt Hágai Jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazhatók, 16 600 SDR (kb. 20 000 EUR vagy 20 000 USD), vagy ha az esetre kizárólag a Varsói Egyezmény vonatkozik, akkor 8300 SDR (kb. 10 000 EUR vagy 10 000 USD). Egyes fuvarozók lemondanak azon jogukról, hogy felelősségi korlátaikat ez alapján határozzák meg, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok előírásai szerint az Egyesült Államokba irányuló, onnan induló vagy ott menetrendszerű leszállást tartalmazó utak esetében pedig a felelősségi összeghatár nem lehet kevesebb, mint 75 000 USD.
 2. 17 SDR (kb. 20 EUR vagy 20 USD) az elveszett, sérült, késedelmesen kézhezvett feladott poggyász minden egyes kilogrammja után, illetve 332 SDR (kb. 400 EUR vagy 400 USD) a kézipoggyász után.
 3. A fuvarozók a késésből eredő kár után is kötelezhetők kártérítés megfizetésére.

 

Az Ön útjára vonatkozó felelősségi korlátozásokról az érintett fuvarozó tud további felvilágosítással szolgálni. Amennyiben útja során több fuvarozó szolgáltatását is igénybe veszi, a vonatkozó felelősségi határokkal kapcsolatban érdemes minden egyes érintett fuvarozónál érdeklődni.  Függetlenül attól, hogy az Ön útja melyik Egyezmény hatálya alá tartozik, a repülőtéri bejelentkezéskor egy, a poggyásza értékéről szóló egyedi nyilatkozat megtételével és az esetleges kiegészítő díj megfizetése révén Ön biztosíthatja, hogy poggyásza elvesztése, sérülése, vagy késedelmes megérkezése esetén mindig a lehető legmagasabb összegű kártérítésre legyen jogosult. Amennyiben poggyászának értéke az alkalmazható legmagasabb felelősségi összeget meghaladja, javasoljuk, hogy utazása előtt kössön teljeskörű biztosítást.

 

Kártérítési eljárás megindításának határideje: Bíróság előtt kártérítési eljárás a repülőgép tényleges vagy menetrend alapján feltételezett megérkezését követő, legfeljebb két éven belül indítható. Poggyász sérülése esetén a bejelentett poggyász kézhezvételét követő 7 napon belül, késedelmes megérkezés esetén az utasnak történő átadást követő 21 napon belül kell a késedelemmel kapcsolatos kártérítési követelést a fuvarozónál írásban benyújtani.

 

 

 A hivatkozott szerződési feltételekkel kapcsolatos tájékoztató

 1. Fuvarozóval nemzetközi, belföldi vagy egy nemzetközi útvonal belföldi szakaszára légi fuvarozásra kötött szerződés a jelen tájékoztató, fuvarozó bármely tájékoztatója vagy elismervénye, vagy fuvarozó saját feltételei, ezzel kapcsolatos szabályai és üzletpolitikája (szabályzat) és tarifális szabályai  hatálya alá tartozik
 2. Amennyiben a fuvarozásban több fuvarozó is résztvesz, ezeknél különböző feltételek, szabályok és tarifális szabályok lehetnek érvényben.
 3. Jelen tájékoztató utal az egyes fuvarozók feltételeire, szabályzatára és tarifális szabályaira és ez a fuvarozási szerződés szerves részét képezi
 4. A feltételek többek között az alábbiakat tartalmazhatják:
  • A fuvarozó személyi sérüléssel vagy halálesettel kapcsolatos kártérítési felelősségének feltételei és korlátozása
  • A fuvarozó kártérítési felelősségének feltételei és korlátozása áru és poggyász elvesztése, megrongálódása vagy késése esetén, beleértve a törékeny és romlandó árut is
  • Poggyász értékéről szóló egyedi nyilatkozat megtételével és az esetleges kiegészítő díjfizetéssel kapcsolatos szabályok
  • A fuvarozó kártérítési felelőssége szabályainak és korlátozásainak alkalmazása a fuvarozó ügynökeire, alkalmazottaira és képviselőire, beleértve a fuvarozónak nyújtott szolgáltatásokat ellátó és berendezéseket üzemeltető bármely személyt
  • Kártérítési igény benyújtásának feltételei, beleértve a határidőket is
  • A foglalás megerősítésével vagy a helyfoglalással, a megjelenés legkésőbbi időpontjával, a légifuvarozási szolgáltatás igénybevételével, időtartamával és érvényességével, valamint a fuvarozónak a szállítás megtagadására vonatkozó  jogával kapcsolatos szabályok 
  • A fuvarozó jogai és kártérítési felelősségének korlátozása késés vagy szolgáltatás nyújtás elmaradása esetén, ideértve a menetrendváltozást, fuvarozó váltást vagy repülőgép cserét, és útvonalváltozást, és, amennyiben az alkalmazandó jogszabály előírja, a fuvarozónak az utasok tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége az üzemeltető légitársaságról vagy repülőgépcseréről.
  • A fuvarozó joga a szállítás megtagadására olyan utasok esetében, akik nem tartják be a vonatkozó hatósági előírásokat, vagy akik nem mutatják be az előírt utazási okmányokat
 5. A fuvarozási szerződésre vonatkozó részletes tájékoztatás és az üzletszabályzat teljes szövege a légitársaság repülőjegyeit értékesítő pontokon beszerezhető. Ezen kívül számos fuvarozó honlapján is megtalálható ez a tájékoztatás. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják, jogában áll megtekinteni a fuvarozási szerződés teljes szövegét a fuvarozó repülőtéri és értékesítési irodáiban és külön kérésre postai vagy egyéb úton saját ingyenes példány is beszerezhető.
 6. Amennyiben egy fuvarozó a légi fuvarozással kapcsolatos szolgáltatást vagy a poggyász felvételét egy másik fuvarozón történő szállítás körében nyújtja, csupán a másik fuvarozó ügynökeként jár el.

 

CSAK AZ  ELŐÍRT UTAZÁSI OKMÁNYOKKAL (ÚTLEVÉL ÉS VÍZUM) LEHET UTAZNI.

 

EGYES ÁLLAMOK KORMÁNYAI ELŐÍRHATJÁK A FUVAROZÓ SZÁMÁRA AZ UTASADATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSÁT VAGY AZ AZOKHOZ VALÓ  HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGÉT .

 

REPÜLŐGÉPRE SZÁLLÁS ELUTASÍTÁSA TÚLKÖNYVELÉS MIATT : egyes járatokon megtörténhet, hogy megerősített helyfoglalás esetén is lemarad a járatról. Amennyiben nem önkéntes lemaradó, a legtöbb esetben jogosult kompenzációra. Ha a vonatkozó jogszabály előírja, a fuvarozó köteles először önkéntes lemaradókat keresni. A fuvarozótól pontos tájékoztatást kaphat a kompenzáció (DBC) kifizetésének szabályairól és a fuvarozó elsőbbségi listájáról.

 

POGGYÁSZ: Bizonyos tételekre külön érték megállapítás kérhető. A fuvarozók speciális szabályokat  írhatnak elő törékeny, értékes vagy romlandó árukra, ezekről a fuvarozótól kaphat tájékoztatást.  Feladott poggyász : A fuvarozók bizonyos súlyú díjmentes poggyász felvételét engedélyezhetik, amelyet utazási osztályonként és/vagy útvonalanként állapítanak meg. Az ezen felüli poggyászra túlsúly díjat számíthatnak fel, erről a fuvarozó ad tájékoztatást. Kézipoggyász: A fuvarozók bizonyos súlyú díjmentes kézipoggyász felvitelét engedélyezhetik, amelyet utazási osztályonként, útvonalanként és/vagy repülőgép típusonként állapítanak meg. A kézipoggyász  lehetőség szerint minél kisebb legyen, erről a fuvarozó ad tájékoztatást. Ha a fuvarozásban több fuvarozó vesz részt, a díjmentes feladott/kézipoggyász mennyisége fuvarozónként változhat. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON BELÜLI UTAZÁSRA VONATKOZÓ POGGYÁSSZAL KAPCSOLATOS SPECIÁLIS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS : Az Egyesült Államokon belüli belföldi fuvarozás esetében a szövetségi szabályok szerint a poggyásszal kapcsolatos felelősségbiztosítás legalább 3,500 USD utasonként, vagy a 14 CFR 254.5-ben jelenleg kötelezően megállapított összeg.

 

MEGJELENÉS IDŐPONTJA: az adatlapon/nyugtán szereplő időpont a repülőgép indulási ideje. Az indulási idő nem egyezik meg azzal az időponttal, amikor meg kell jelennie a jegykezelésnél,vagy amikor készen kell állnia a beszállásra. A fuvarozó visszautasíthatja a fuvarozást, amennyiben elkésik. A fuvarozó által megadott megjelenési időpont az a legkésőbbi időpont, amikor még az utasok fuvarozásra felvehetők; a fuvarozó által megadott beszállítási idő pedig az a legkésőbbi időpont, amikor az utasoknak beszállásra kell jelentkezniük.

 

VESZÉLYES ÁRUK: Biztonsági okokból a veszélyes árukat csak külön engedéllyel lehet a feladott vagy kézi poggyászban elhelyezni. A veszélyes áruk, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak: sűrített gázok, korrodáló anyagok, robbanóanyagok, gyúlékony folyadékok és szilárd anyagok, radioaktív anyagok, oxidáló anyagok, mérgek, fertőző anyagok és beépített riasztóval felszerelt aktatáskák. Biztonsági okokból egyéb korlátozások is fennállhatnak, ezekről a fuvarozótól kérhető tájékoztatás.

  

VESZÉLYES ÁRUK

 

A fuvarozó megkérdezése nélkül ne helyezze el az alábbi képen szereplő cikkeket a feladott vagy kézipoggyászban.

 

 

NE VESZÉLYEZTESSE SAJÁT VAGY UTASTÁRSAI BIZTONSÁGÁT!

 

KÉRJEN A FUVAROZÓTÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST!

 

Egyéb fontos információk elérhetők a IATA web oldalán:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm