TravelCentre

CONDIŢII CONTRACTUALE ŞI ALTE NOTIFICĂRI IMPORTANTE - Romania (Romanian)

Back Print

CONDIŢII CONTRACTUALE ŞI ALTE NOTIFICĂRI IMPORTANTE

PASAGERII UNEI CURSE CU DESTINAŢIE FINALĂ SAU CU OPRIRE ÎNTR-O ALTĂ ŢARĂ DECÂT ŢARA DE PLECARE SUNT INFORMAŢI CĂ TRATATELE INTERNAŢIONALE CUNOSCUTE SUB NUMELE DE CONVENŢIA DE LA MONTREAL, SAU PREDECESOARELE SALE, CONVENŢIA DE LA VARSOVIA, INCLUSIV MODIFICĂRILE ACESTORA (SISTEMUL CONVENŢIEI DE LA VARSOVIA), SE POT APLICA ÎNTREGII CURSE, INCLUSIV UNEI PĂRŢI DIN ACEASTA DINNTR-O ANUMITA ŢARĂ. PENTRU ACEŞTI PASAGERI, TRATATUL APLICABIL, INCLUSIV CONTRACTELE SPECIALE DE TRANSPORT INCLUSE ÎN ORICE TARIF APLICABIL, GUVERNEAZĂ ŞI POT LIMITA RĂSPUNDEREA CĂRĂUŞULUI.

 

NOTIFICARE de Limitare a Răspunderii

 

Convenţia de la Montreal sau sistemul Convenţiei de la Varsovia se poate aplica cursei dvs. iar aceste Convenţii guvernează şi pot limita răspunderea transportatorilor aerieni pentru prejudicii corporale sau decese, pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor, şi pentru întârziere.

 

Acolo unde se aplică Convenţia de la Montreal, răspunderea este limitată astfel:

 1. Nu există limite financiare în ceea ce priveşte prejudiciile corporale sau decesele.
 2. În ceea ce priveşte distrugerea, pierderea, deteriorarea sau întârzierea bagajelor, se acordă 1,288 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 1,500 Euro; 1,700 USD) per pasager, în majoritatea cazurilor.
 3. Pentru daunele cauzate de întârzierea cursei dvs., se acordă 5,346 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 6,600 euro; 7,300 USD) per pasager în majoritatea situaţiilor.

 

Regulamentul CE nr. 889/2002 impune transportatorilor din Comunitatea Europeană să aplice prevederile Convenţiei de la Montreal si limitarile aferente privind răspunderea trasportatorilor pentru toate activităţile de transport pasageri şi bagaje pe cale aeriană. Mulţi transportatori care nu fac parte din Comunitatea Europeană au ales să aplice aceeaşi convenţie în ceea ce priveşte transportul pasagerilor şi al bagajelor lor.

 

Acolo unde se aplică sistemul Convenţiei de la Varsovia, se pot aplica următoarele limite de răspundere:

 1. 16,600 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 20,000 Euro; 20,000 USD) pentru prejudicii corporale sau decese dacă se aplică Protocolul Convenţiei de la Haga, sau 8,300 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 10,000 Euro; 10,000 USD) dacă se aplică doar Convenţia de la Varsovia. Mulţi transportatori au renunţat de bunăvoie la aceste limite în totalitate, iar normele SUA prevăd ca, pentru cursele către, dinspre sau cu un loc stabilit de oprire în Statele Unite, limita să nu fie mai mică de 75,000 USD.
 2. 17 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 20 Euro;  20 USD) per kg pentru pierderea sau deteriorarea sau întârzierea bagajului de cală, şi 332 Drepturi Speciale de Tragere (aproximativ 400 Euro; 400 USD) pentru bagajul de mână.
 3. Transportatorul poate fi tras la răspundere şi pentru prejudiciile cauzate de întârziere.

 

Mai multe informaţii puteţi obţine de la transportator în ceea ce priveşte limitele aplicabile cursei dvs. Dacă cursa dvs. implică transportul cu transportatori diferiţi, ar trebui să contactaţi fiecare transportator în parte pentru informaţii despre limitele de răspundere aplicabile.

 

Indiferent de Convenţia aplicabilă cursei dvs., puteţi beneficia de o limită de răspundere mai mare în cazul pierderii, deteriorării sau întârzierii bagajului prin depunerea unei declaraţii speciale a valorii bagajului la check-in şi prin plata tuturor comisioanelor suplimentare aplicabile. Altfel, dacă valoarea bagajului dvs. depăşeşte limita de răspundere aplicabilă, ar trebui să vă asiguraţi bagajul în totalitate înainte de a călători.

 

Limita de timp pentru acţionarea în judecată: Orice acţionare în judecată pentru a pretinde daune trebuie iniţiată în doi ani de la data sosirii aeronavei, sau de la data la care aeronava ar fi trebuit să sosească. Reclamaţii aferente bagajelor: o notificare scrisă trebuie trimisă transportatorului în 7 zile de la primirea bagajului de cală în caz de deteriorare iar în caz de întârziere, în 21 de zile de la data la care a fost pus la dispoziţia pasagerului.

 

Notificarea Condiţiilor Contractuale Incluse prin Referinţă

 1. Contractul dvs. de transport cu transportatorul care vă asigură transportul aerian, internaţional, intern sau o parte internă dintr-o călătorie internaţională face obiectul acestei notificări; oricărei notificări sau chitanţe a transportatorului; şi condiţiile individuale ale transportatorului (Condiţii), regulamentelor, normelor şi politicilor aferente (Regulamente) şi tuturor tarifelor aplicabile.
 2. Dacă transportul dvs. este efectuat de mai mulţi transportatori, se pot aplica Condiţii, Regulamente diferite precum şi toate tarifele aplicabile, pentru fiecare transportator în parte.
 3. Condiţiile, Regulamentele şi toate tarifele aplicabile ale fiecărui transportator sunt, conform acestei notificări, incluse prin referinţă în şi facand parte din contractul dvs. de transport.
 4. Condiţiile pot cuprinde, fără însă a fi limitate la:
  • Condiţii şi limitele de răspundere ale transportatorului pentru prejudicii corporale sau decesul pasagerilor.
  • Condiţiile şi limitele de răspundere ale transportatorului pentru pierderea, deteriorarea sau întârzierea bunurilor şi a bagajelor, inclusiv a bunurilor fragile sau perisabile.
  • Regulile aplicabile de declarare a unei valori mai mari a bagajului şi de plată a comisioanelor suplimentare.
  • Aplicarea Condiţiilor şi a limitelor de răspundere ale transportatorului faţă de acţiunile întreprinse de agenţii, funcţionarii şi reprezentanţii transportatorului, inclusiv orice persoană care furnizează echipamente sau servicii transportatorului.
  • Restricţii privind reclamaţiile, inclusiv termenele-limită până la care pasagerii trebuie să depună reclamaţii sau să iniţieze procese împotriva transportatorului.
  • Reguli cu privire la reconfirmări sau rezervări; orele de check-in; utilizarea, durata şi valabilitatea serviciilor de transport aerian; şi dreptul transportatorului de a refuza transportul.
  • Drepturile transportatorului şi limitele de răspundere ale transportatorului pentru întârzierea sau neprestarea unui serviciu, inclusiv modificări de program, înlocuirea transportatorilor sau aeronavelor alternativi(e) şi reconfigurarea traseului, şi, dacă este prevăzut de legislaţia aplicabilă, obligaţia transportatorului de a notifica pasagerii despre identitatea transportatorului sau aeronavei substituit(e).
  • Dreptul transportatorului de a refuza transportul pasagerilor care nu respectă legislaţia aplicabilă sau care nu prezintă toate documentele de călătorie necesare.
 5. Puteţi obţine mai multe informaţii despre contractul dvs. de transport şi puteţi afla cum să obţineţi o copie a acestuia, la punctele de vânzare a biletelor de transport. Mulţi transportatori au inclus aceste informaţii şi pe website-urile lor. Dacă legea aplicabilă prevede, aveţi dreptul să inspectaţi textul complet al contractului dvs. de transport în aeroportul şi la punctele de vânzare ale transportatorului, şi, la cerere, aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a acestuia prin poştă sau prin alt serviciu de curierat, de la fiecare transportator în parte.
 6. Dacă un transportator vinde servicii de transport aerian sau accepta la transport bagaje indicand transportul cu un alt transportator, procedează astfel numai ca agent al celuilalt transportator.

 

NU PUTEŢI CĂLĂTORI DACĂ NU AVEŢI CU DUMNEAVOASTRĂ TOATE DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE NECESARE, CUM SUNT PAŞAPORTUL ŞI VIZA.

 

UNELE STATE POT SOLICITA TRANSPORTATORULUI DUMNEAVOASTRĂ SĂ FURNIZEZE INFORMAŢII DESPRE SAU SĂ PERMITĂ ACCESUL LA DATELE PASAGERILOR.

 

REFUZ DE ÎMBARCARE: Zborurile pot fi supra-rezervate şi există o probabilitate foarte mică ca locul să nu fie disponibil în cadrul zborului chiar dacă dvs. aveţi o rezervare confirmată. În cele mai multe situaţii, dacă primiţi involuntar un refuz de îmbarcare, aveţi dreptul la o compensare. Dacă este prevăzut de legea aplicabilă, transportatorul trebuie să solicite acordul înainte de a refuza îmbarcarea involuntară a unei persoane. Contactaţi transportatorul pentru regulile complete de plată a compensaţiei pentru refuz de îmbarcare (DBC) şi pentru informaţii despre priorităţile de îmbarcare ale transportatorului.

 

BAGAJ: Pentru anumite tipuri de articole se poate declara o valoare mai mare. Transportatorii pot aplica reguli speciale pentru articole fragile, valoroase sau perisabile. Verificaţi cu transportatorul dvs. Bagaj de cală: Transportatorii pot acorda o indemnizaţie gratuită pentru bagajul de cală, care este stabilită de transportator şi poate depinde de clasă şi/sau rută. Transportatorii pot aplica taxe suplimentare pentru bagajul de cală, care depăşeşte indemnizaţia acordată de ei. Consultaţi transportatorul. Bagaj de mână: Transportatorii pot acorda o indemnizaţie gratuită pentru bagajul de mână, care este stabilită de transportator şi care poate depinde de clasă, rută şi/sau tipul de aeronavă. Se recomandă minimizarea bagajului de mână. Consultaţi transportatorul. Dacă mai mulţi transportatori vă asigură călătoria, fiecare transportator poate aplica reguli diferite pentru bagaje (atât pentru cele de cală cât şi pentru cele de mână). LIMITĂRI SPECIALE DE RĂSPUNDERE PENTRU BAGAJE PENTRU CĂLĂTORII ÎN STATELE UNITE: Pentru curse interne efectuate în totalitate între locaţii din Statele Unite, legislaţia federală impune ca orice limită de răspundere a transportatorului pentru bagaje să fie de cel puţin 3,500.00 USD per pasager, sau suma aflată sub mandatul curent 14 CFR 254.5.

 

TIMPI DE CHECK-IN. Ora indicată pe bilet /chitanţă este ora de plecare a aeronavei. Ora de plecare a zborului nu este identică cu ora la care trebui să faceţi check-in-ul sau cu ora la care trebuie să fiţi prezent pentru îmbarcare. Transportatorul dvs. vă poate refuza transportul dacă întârziaţi. Orele de check-in, anunţate de transportator, sunt orele cele mai târzii la care pasagerii pot fi acceptaţi pentru cursă; orele de îmbarcare, anunţate de transportatorul dvs. sunt orele cele mai târzii la care pasagerii trebuie să se prezinte pentru îmbarcare.

 

BUNURI PERICULOASE (MATERIALE PERICULOASE). Din motive de siguranţă, bunurile periculoase nu trebuie ambalate în bagajul de cală sau în bagajul de mână decât dacă acest lucru a fost permis în mod expres. Printre bunurile periculoase se numără, fără a se limita însă la: gaze comprimate, substanţe corozive, explozibili, lichide şi solide inflamabile, materiale radioactive, materiale oxidante, otrăvuri, substanţe infecţioase, şi genţi cu sisteme de alarmă instalate. Din motive de siguranţă se pot aplica şi alte restricţii. Verificaţi cu transportatorul dvs.

 

BUNURI PERICULOASE

Nu transportaţi pe calea aerului bunurile prezentate în pictograma de mai jos fără a verifica în prealabil cu transportatorul.

 

 

NU PUNEŢI ÎN PERICOL SIGURANŢA DVS. SAU A CELORLALŢI PASAGERI

CONTACTAŢI TRANSPORTATORUL PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII

Traduceri şi alte informaţii utile sunt disponibile pe site-ul IATA:

https://www.iatatravelcentre.com/tickets.htm